Twój koszyk jest pusty ...
Koszyk
Masz 0 produktów
na kwotę: 0,00 zł
Na stół
Na stół
Do kuchni
Do kuchni
Na napoje
Na napoje
Do pieczenia
Do pieczenia
Dla dzieci
Dla dzieci
Do łazienki
Do łazienki
Domowe porządki
Domowe porządki
Do ogrodu
Do ogrodu
Dekoracje
Dekoracje
Idealne na prezentIdealne na prezent
Producenci
Kontakt
Tel
503-083-550
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.

Regulamin;reklamacje, postanowienia końcowe


Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 
§ 7

 

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1.            Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2.            Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3.            Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

4.            Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1)      żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

2)      żądać usunięcia wady; albo

3)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5.            Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6.            W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

7.            Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

8.            Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

9.            Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§ 8

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1.            Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1)      Przedstawienie Towarów, jakie mogą być dostępne w Sklepie,

2)      możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3)      informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

2.            Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.            Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

4.            Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1)      system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2)      skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3)      zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4)      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5)      oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

5.            Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.            W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.

7.            Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 

 

§ 9

Rozstrzyganie sporów

1.            Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.            Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

§ 10

Dane osobowe

1.       Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

2.       Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4.       Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5.       Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.       Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3.       Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.       Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Powrót
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
Polecamy: zastawa stołowa, kieliszki, szklanki, talerze, patery, garnki, naczynia żaroodporne, patelnie, komplety obiadowe, mopy, kosze na bielizne, miski, salaterki.
Alda Ambition Arcuisine Arranger Biowin Branq Cook King Curver Dajar Disney domotti Edwanex Eko-drew Ever
Fiskars Glasmark Jotta Karolina Lamela Luminarc OKT Pasabahce Patio Plast Team Renga Roth Switzerland SNB Spontex
Vileda